hooverkamp

ontwikkelt, implementeert en beheert bManager!

bManager!

de applicatie voor het besturen en
verbeteren van uw organisatie

compliant, agile & decisive

van model tot operationele regelcyclus
sturen op feiten

1
1

bedrijfsmodel

bManager! biedt de mogelijkheid om de organisatiestructuur en alle primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen vast te leggen, te modelleren en te visualiseren waarbij tevens procedures en werk-instructies beschikbaar zijn. De structuren en content staan niet op zichzelf maar worden integraal gebruikt binnen de toepassing. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Geaccordeerde wijzingen in bijv. organisatie, processen en personele bezetting zijn direct actueel.

bestuurdersstoel

bManager! kent op maat gesneden digitale werkplekken die de individuele manager ondersteunen bij de taakuitvoering. KPI’s alsmede de operationele performance zijn beschikbaar. In het onderdeel Workflow worden alle (bijv. op basis van thresholds) gesignaleerde en gerapporteerde activiteiten weergegeven zodat direct acties geïnitieerd kunnen worden.

regelcyclus

bManager! kent een vaste (management) cyclus die overal binnen het systeem wordt gehanteerd. De cyclus is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act systematiek. Op basis van de informatie vanuit het organisatie- en procesmodel wordt altijd het juiste bedrijfsobject (proces, instructie) en de juiste eindverantwoordelijke geadresseerd.

borging

Binnen organisaties zijn regelmatig thema’s actueel (ISO certificering, veiligheid, budget- cyclus, strategiesessie, etc.) die gedurende een specifieke periode veel aandacht en energie vragen. Binnen bManager! zijn deze thema’s in de operatie verankerd en wordt de monitoring ervan onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Voorkomen wordt hiermee dat de actuele waarde afneemt of dat thema’s losraken van de organisatie.

Zorg dat uw organisatie voortdurend in lijn is met uw strategie en beleid

bManager! het nieuwe besturen

"Met bManager! kunnen we stapsgewijs de organisatie verbeteren. Begonnen met het definiëren van bedrijfsprocessen, hebben we nu de regelgeving ook toegevoegd. En dat is voor ons belangrijk. Wij willen safety en compliance."

− klant Hooverkamp

"Het is belangrijk dat we een management systeem hebben. We willen laten zien hoe onze organisatie functioneert. Maar ook kunnen controleren of het beleid wordt uitgevoerd. De vinger aan de pols houden. Stap voor stap werken aan de verbetering van ons bedrijf."

− klant Hooverkamp

"Al na een paar weken hadden we de eerste bedrijfsprocessen gemodelleerd en geaccepteerd. Ze werden dan ook direct zichtbaar voor de gehele organisatie. We kunnen nu al werken aan het verbeteren van deze bedrijfsprocessen. Maar ook hebben we nu de scope verbreed door ook de ondersteunende processen op te pakken."

− klant Hooverkamp